Trollhättan

Trollhättan andas framtidsanda. Målsättningen är att öka befolkningen från dagens 57 000 invånare till 70 000 år 2030. För att uppfylla denna expansiva vision har staden satsat på att förbättra företagsklimatet, skapa fler bostadsområden, utveckla infrastrukturen för att minska restiden till Göteborg med tåg och bil, öka möjligheter till utbildning, och att erbjuda en offentlig service med mycket hög kvalitet. Kort och gott, Trollhättan skall vara en stad där folk vill bo och jobba.

Förutom NEVS (SAAB) som producerar elbilar är Trollhättan en mångsidig stad.

Trollhättan har vuxit fram till Sveriges filmmetropol, ”Trollywood”. Här spelas numera mer än hälften av all svensk långfilm in.

Studentlivet i Trollhättan har kommit igång på allvar tack vare att Högskolan Väst flyttat till ett nytt toppmodernt campus mitt i city. Från tre orter är nu hela högskolan samlad i Trollhättan med plats för 11 500 studenter.

Wallexias fastighetsbestånd ligger i centrala Trollhättan med inslag av bostäder, butiker, restauranger, kontor och hotell.